20131126

"Bipolära sjukdomsskov kan medföra kognitiva funktionsnedsättningar  i olika grad. Dessa tenderar att förvärras med antalet skov och bli bestående. För många är funktionsnivån helt återställd under stabila fasen.
I ett friskt normalläge  har bipolära patienter inga neuropsykologiska brister men minskad prestanda IQ tyder på en blygsam (global) kognitiv nedsättning vid bipolär sjukdom, som också kan försvaga korttidsminnet och förmågan att förvärva information."
 
Jahaja, det är därför jag har fått så dåligt minne!

Kommentera här: